Sunday, 14 July 2013

"Look#1056"


hair: Tameless Anya - Naturals  New!!! @Hair Fair 
   hair: Tameless Eudora - Naturals New!!! @Hair Fair 
hair: Tameless Sylvia - Naturals  New!!! @Hair Fair 
hair: Tameless Dusti - Naturals  New!!! @Hair Fair 
♥♥♥